top of page
særtrykts2_højformat.jpg
særtrykts2_kvadrat.jpg

__ THERESA  SALOMONSEN
Ritual

særtrykts_bredformat.jpg

// Du skal vide / at duerne har robotøjne / de følger dig på gaden / og gemmer alt de ser / i deres digitale hjernebark . //

BESKRIVELSE

Ritual er første udgivelse i den nye serie Korridor Særtryk

 

Sær-tryk, et. (jf. sv. särtryck; if. HjælpeO. dannet af Fr. Barfod; jf. besynderligt aftryk u. besynderlig 1.1 samt Separat(af)tryk; især bogtr., bogh.) aftryk i bogform af afhandling, artikel olgn. fra tidsskrift, samlingsværk, ell. aftryk af et til et værk hørende billede, der sælges særskilt; ogs.: tryk, eksemplar paa særligt papir af et værk, fremstillet samtidig med udgaven paa alm. papir; endvidere om enkelttryk, -udgave af et digt ell. andet litterært arbejde, der hører hjemme i, er del af en samling. [Ref: ODS bind 23, 1946]

 

Ritual af Theresa Salomonsen. Copyright © forfatteren og forlaget 2021. Værket er formgivet af Simon Kristensen og sat med Caslon Pro pkt 9,9 på Tegnekardus, hvid 120g.  Udgivet af Forlaget Korridor i 100 nummererede eksemplarer [heraf 50 eks. forbeholdt venner af forlag og forfatter] som første værk i serien Korridor Særtryk. 1. udgave / 1. oplag. Digtet blev oprindelig publiceret i Jyllands-Postens sommerserie, 2020, der bestod af en række forfatteres personlige tale til danskerne.


Ritual

Pris 50 kroner

Udkommer d. 31.12.2021

FORFATTEREN

Theresa Salomonsen [1985] er uddannet fra Forfatterskolen.

FORHANDLERE

Korridors webshop

Brøg

bottom of page