top of page
dennyeikaros_højformat.jpg
dennyeikaros_kvadrat.jpg

__ KONSTANTIN BIEBL

Den nye Ikaros.

dennyeikaros2_bredformat.jpg

// Gud giv digterne vinger / ligesom englene og ahornfrøene / alle fuglene har dem / ravnene skaderne selv den lille fuglekonge i hækken / fiskene som de driver på Det Indiske Ocean / og bladene om efteråret der så langsomt uden motor //

BESKRIVELSE

Fra oversætterens efterord:
Biebls Ikaros er en tour de force i klassisk, surrealistisk fri associering. Samlingen minder mest af alt om en række drømmesekvenser, der gennem meget svagt selvbiografiske tilbageblik og forestillinger søger at bearbejde erfaringen af at have gennemlevet Den første Verdenskrig og muligheden for at leve videre på den anden side. Hvor første del behandler fronterfaringen, og anden del undersøger livet hjemme ved fronten, har fortællerstemmen i tredje del trukket sig tilbage til barndomsfantasier, mens fjerde del fremstår som et – dødfødt – forsøg på at etablere en verden ’ved siden af verden’, som fortælleren kan trække sig tilbage til.

 

Biebls billedsprog er samlingen igennem spændt ud mellem klassiske og kristent-katolske referencer på den ene side og eksplosivt frie associationer på den anden.
De klassiske referencer ses nok tydeligst i første dels mørke og tomhed, hvor verden efter krigen eksplicit sammenlignes med jorden før skabelsen i Første Mosebog. I forlængelse af dette kan stilles det døde, formaliserede sprog i lægens (forkerte) recitation af den nationalromantiske digter Vrchlickýs digt Skyggen. I modsætning hertil står den legende, frie surrealistiske billeddannelse kun desto stærkere, eksemplificeret i fjerde dels billedskred fra det tjekkiske folks mytologiske fødested ved bjerget Řip til et kvindebryst (bjerget er vitterligt blidt kuppel-kurvet, med et lille kapel på toppen...). Udover billedskredene arbejder Biebl struktureret og bevidst med allitterationer, assonanser og varierende rytmestrukturer. Det er naturligvis vanskeligt at genskabe dem i en oversættelse, men er alligevel forsøgt. Meget af den manende karakter i slutningen af hver enkelt del ligger netop i rytmiske gentagelser af ord eller rytmer og er bevaret, for så vidt det er muligt.

Den nye Ikaros er - sammen med Kvinde i flertal af Vítězslav Nezval - et af den tjekkiske surrealismes vigtigste værker. Det udkom første gang i 1929.

 

Den nye Ikaros

Oversat af Jan Nejdl Rasmussen

Pris 120 kroner

Støttet af Statens Kunstfond
 

FORFATTEREN

Konstantin Biebl, 1898 - 1951.

FORHANDLERE

Korridors webshop

Ræven og Pindsvinet

Møllegades Boghandel

Arnold Busck Købmagergade

Tranquebar

Kan bestilles hos alle danske boghandlere.

bottom of page