top of page
Sommerfugl_højformat.jpg
mappen_kvadrat.jpg

__ SHEN HAOBO
Sommerfugl

sommerfugl_bredformat.jpg

// jeg har vænnet mig til / gang på gang at rive mine / langsommeligt voksende / spraglede vinger af / vise den hæslige krop /
- insektets sande form
//

BESKRIVELSE

Shen Haobo er kroppens digter. Han ønsker at fremskrive både individets indre og ydre, både det fysiske og det psykiske, individets møde med verden og dette mødes vaklende ståsted. Det kommer blandt andet til udtryk i det lange digt ”Sommerfugl”, der falder i tre dele, som markerer tre forskellige måder at skrive på: indledningsvist overfladen, øjet, det tilbagelænede, det jeg, der viser sig for verden. Herefter rytmen, følelsen, drivet, det indre, der reagerer med følelserne på verden – og løbet som kropslig, rytmisk udladning. Og til sidst sammenstødet mellem krop og kultur i form af sommerfuglens flaksen opad og nedad, mellem overflade og indre, øje og hjerte, afmagt og kontrol, opdrift og punktering. Samtidig er denne poesi – sat i kroppen med reference til sproget – bevidst, det er en bevidst poetisk metode at ’rive sine vinger af og vise sin krop – insektets sande form’. Rytmisk kommer dette også til udtryk i tre forskellige måder at skrive poesi på. Første dels digte er formet efter snapshot, tanke eller ånde­dræt, mens anden dels lange linjer ofte bliver til et repetitivt drøn, der uafladeligt kværner derudad – og markerer en vrede, måske, en fremdrift i teksten, der ikke er skabt af et køligt overblik, men mere af dunkende puls. I tredje del er det derimod tekstens omkvæd ”hvornår var det nu det begyndte / hvad var det nu for en dag”, der mod slutningen er med til at samle digtet op og give den runding, som med ét, meget langt, meget sammenhængende, driver fra sommerfugl til krage og til (midlertidig) ro. 

Sommerfugl er den tredje af tre kinesiske digtsamlinger der udkommer på Korridor i løbet af den næste tid. Samlingernes hoveddigte udgør tre vilkårlige nedslag i den kinesiske avantgardedigtning - et fra 80’erne, et fra 90’erne og et fra 00’erne – og de følges op af en fjerde udgivelse, et essay af oversætter og digter Sidse Laugesen, der med udgangspunkt i de tre digtsamlinger diskuterer tendenser og strømninger inden for den kinesiske avantgardedigtning fra 80’erne og frem til i dag.
 

Oversat af Sidse LaugesenSommerfugl 

Pris 145 kroner

Udkommer tirsdag den 14. juni 2022

Udgivelsen er støttet af  Statens Kunstfond og S.C. Van Fonden

FORFATTEREN

Shen Haobo er født 1976 i Jiangsu, Kina. Digter, forlægger. Han udgav i 1998 essayet ”Hvem gjorde halvfemserne til en vittighed” og udløste dermed startskuddet til en heftig debat om digternes ståsted. Siden grundlagde han, sammen med en række andre digtere, tidsskriftet ”Underkroppen”, der blev starten på den litterære gruppering underkropspoesi – en poesi funderet i det kropslige, det direkte og nedefrakommende. Shen Haobo har til stadighed arbejdet for at skabe et vægtigt alternativ til den officielle poesiscene, et sted for udgivelse af stærk, direkte poesi. Han har desuden modtaget talrige priser for sit virke og hans digte er oversat til en lang række sprog – heriblandt engelsk, tysk, hollandsk, arabisk, spansk mv. Seneste udgivelse er Nat i Hualien (2019).

FORHANDLERE

Korridors webshop

Mikrofest

Brøg

Ræven og Pindsvinet

Møllegades Boghandel

Thiemers Magasin

Politikens Boghal

Arnold Busck Købmagergade

Tranquebar

Kristian F. Møller Århus

Kan bestilles hos alle danske boghandlere.

bottom of page